Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Góc bạn bè 1*1112

Thơ Quốc Dũng

Quyên sinh

Giức mộng trưa
đi về tiên cảnh
lạc bước tìm em
tiếng mõ gập gềnh mê tỉnh
chiêu hồn tôi trên cành nhãn trước chùa.

Thẳng bước đi về cõi phúc
lạc bước sa vào địa ngục
cõi tiên sương khói rạch ròi
tôi rẽ lối duyên trời định.

Phía này bồng lai mây trắng
phía kia… róc rách u minh
lặng nghe đưa bước chân trần
cõi người một kiếp quyên sinh.

                                                  Q.D
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét