Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

góc bạn bè: 5*1112

Bloger Nguyễn Hải
Ta - Ngươi
 (Tặng Hiệp)

Ta, Ngươi hai kẻ kiếp lưu vong
Mỏi bước đi chung lối viễn vông
Ngươi cắn lòng đau nhìn đất Mẹ
Ta buồn chén rượu với hư không

Hai đứa lạc loài nơi xứ Âu
Niềm riêng thức tỏ cạn canh thâu
Giời ơi! Chí lớn Ta, Ngươi đấy
Ngẫm lại mà trông bạc mái đầu

Công danh bèo bọt, Ta không màng
Cơm áo lụy vòng, Ngươi chẳng mang
Chỉ đó nỗi lòng đêm lữ thứ
Tỏ cùng nhau hết những thênh thang

Ngươi ơi! Mấy lúc cùng nhau say?
Thôi hãy cười vang, rợn chén này
Non nước ngoài kia sầu một hướng
Ngươi rồi sẽ thấy xứ chua cay

Ngươi tuổi đôi mươi sức trẻ trai
Ta thời gánh nợ hoằn trên vai
Câu thơ chỉ đó, lời than vãn
Nào có như Ngươi lắm chí tài

Ngươi cứ nhìn đi nẻo cố hương
Quê nghèo còn đấy những đau thương
Mai kia về lại, nhắn em nhỏ:
Manh áo tuổi thơ, thẹn mái trường

Ngươi ơi! Say chết một đêm nay
Cười đã môi điên tiếng nấc này?
 
                         Nguyễn Hải (Hamburg 10/2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét