Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Thiếu nữ gảy đàn


Xa - Gần 

             Lại gần lòng thấy thảnh thơi               
Khi nhìn  tận mắt, chao ơi... nghẹn ngào!
Tội mình trời chẳng thấu sao?
Quẳng đi chẳng đặng quàng vào khổ thân
Đàn ơi thôi dứt tiếng ngân
Để xa xa cách càng gần gần hơn! Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét