Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

cơn giông THÁNG 8


       

         Cơn giông 


Lẽ nào chỉ là một cơn giông
Lẽ nào chỉ một thoáng gió lòng
Lẽ nào chỉ là cây sáo rỗng
Lẽ nào tình đã rẽ sang đông? 

Lắt lay lay lắt giữa đồng
Mặc gió quất
Mặc bão giông
Mặc trời gồng
Ướt đi cho đã
Trống không mịt mù... 


(tháng 8, một chuyện có thật , đội mưa...)
 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét