Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

TRĂNG ƠI ĐỪNG SÁNG NỮA /nháp/

Thành phố đã lên đèn
Nhờ nhờ khói sương đêm
Trăng ơi đừng sáng nữa
Kẻo giọt sầu tròn thêm

Hắt hưu đường phố ảo
Hoa sữa rắc trắng thềm
Người đi rồi xa lắm
Một lãng xa tịnh yên...

Rỗng không mà khắc khoải
Trống vắng đến vô hồn
Trăng ơi đừng sáng nữa
Có nỗi buồn nào hơn?

Vút cao giọng ca lạc
Đứt gãy giữa khôn cùng
" Trăng ơi đừng sáng nữa..." 
Ta chìm trong mông lung

Hẹn mùa sau trăng nhé
Chớ giận rồi lãng trôi
Lại sáng trong vắt thế
Lại khiến ta bồi hồi...

Môt chiều tháng tư,  xả buồn...)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét