Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

LINH KHÍ ĐỀN HÙNG
Nhân ngày giỗ tổ 10-3 âm lịch , ST xin được đăng laị hai bài thơ viết và đọc trong buổi lễ  gia đình ST  công đức hai câu đối cuả Ông Nội ST là Hàn Lâm Viện  Biên Tu- Tri phủ Hà Trung Vũ đình Khôi. Hai câu đối này được treo ở  Đền Thượng, Đền Hùng vào những năm 1912-1914 và bị thất lạc trong kháng chiến chống Pháp. Nay gia đình ST tìm laị , phục chế và được Ban QLDT Đền Hùng treo tại đền Hạ, dip dỗ tổ năm 2011. Mong được bạn bè bốn phương chia sẻ.  Linh khí đền Hùng
 
Họ Hồng Bàng Nước Văn Lang
Bốn nghìn năm ấy vững vàng nước non
Một trăm trứng, một trăm con
Miếu thờ tiên tổ vẫn còn nơi đây
Soi giếng Ngọc nước trong đầy
Soi cả lịch sử bề dày nghìn năm.
Chín chín ngọn núi, chín chín voi nằm
Quay đầu quy phục Vua Hùng tổ tiên
Núi Nghĩa Lĩnh khí linh thiêng
Cháu con tông tổ mọi miền tri ân
Uống nước nhớ Lạc Long Quân
Nhớ Âu Cơ nhớ tiền nhân nước nhà
Cội nguồn dân tộc ngàn xa
Tụ hội bản sắc Quốc gia Giống nòi
Hùng thiêng linh khí Đất Trời
Âm vang sông núi muôn đời mai sau.
Con dân đất Việt cùng nhau
Xây non sông thắm sắc màu Việt Nam.
                                                                                                           
                                                                           

Hai câu đối bằng chữ nôm sơn son thiếp vàng treo ta.i nơi trang tro.ng cuả Đền Ha.


                                                                      

Cháu chắt còn , tông tổ vẫn còn, nòi giống nhà ta sinh sản mãi
Nắng mưa thế, miếu lăng vẫn thế, non sông đất nước vững bền lâu  Vịnh ông Nội Tống Sơn- Vũ Đình Khôi
 
Râu ông trắng muốt mắt biết cười
Trí tuệ tinh thông hơn hẳn người
Văn chương chữ nghĩa hay có tiếng
Phong tình ai dễ hơn ông tôi!
Quê nhà thờ họ ông gây dựng
Cưu mang cơ nhỡ những kiếp người
Nồi cháo, củ khoai khi đói kém
Dân làng vẫn nhớ đến ông tôi!
Trùng tu miếu tổ ông góp sức
Khi làm đốc công, lúc Hội đồng*
Khi xin “Chuẩn cấp”, khi quyên góp**
Miếu tổ Hùng Vương ghi danh ông***
Cháu chắt còn, tông tổ vẫn còn****
Còn trời còn đất còn nước non

Miếu tổ Hùng Vương phơi nắng gió
Linh thiêng, sâu thẳm lòng cháu con!
                                                                Vũ Thu Giang

*Ông có tên trong Hội đồng Đốc công (1912), trùng tu đền Hùng (1913- 1914)
 ** Năm Duy Tân thứ bảy, ông bàn với các quan lại Việt Nam trình Công sứ Pháp thương lượng cấp 2000 tiền công để tu sửa đền Hùng (gọi là Chuẩn cấp- theo nguyên văn bia đá).
*** Tên ông được ghi trên các bia đá số 2, 3, 4  lưu tại đền Thượng, Đền Hùng.
**** Ý câu đối của ông  Vũ đình Khôi  


 
Ba chi em: Vũ thu Giang, Vũ thu Nga, Vũ ánh Hồng cùng đại diện dòng tộc quê hương nhận bằng ghi nhân hiên vật công đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét