Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

NGÀY TÌNH YÊU

Chúc mừng các ban, các em, các anh chi nhân ngày lễ tình yêu.


Ngày tình yêu vừa yêu vừa ghét
Ngày tình già vừa ghét vừa yêu
Càng yêu càng ghét bao nhiêu
Càng thương càng quý mô.t điều trước sau.


1 nhận xét: