Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Chùm thơ tết


 ( Ảnh từ blog LTH )
Vừa văn./vưà đủ  

Làm sao lat./ vừa đủ mềm
Để buôc chăt./
Làm sao yêu đủ vưà văn./
Để không ghen
Làm sao bánh gói vừa rền
Vưà thơm vưà ngây./ vừa nền vưà xanh?


Thưà và thiếu

Đã quen giao thừa thiếu tiếng pháo
Đã quen nhốn nháo giữa giao thưà
Rươu say, chúc tung... lưa khưa
Giao thừa mà thiếu mà thừa, vắng ai?

Cháu Bống quấn quít...
 Ngồi giưã phòng


Ngồi giưã phòng
Ngắm chồng đi lai...
Quất cùng đào ngoai ngoái trông theo

Tết này năm ấy gieo neo
Thương con anh cố cõng đèo về thăm
Đơn sơ môt./ ngon./ lưả lòng
Bánh chưng đôi chiếc, khoai hầm mấy niêu
Tết thời chiến, chỉ bấy nhiêu
Quất đào chẳng dám, áo điều cũng không

Ơn trời đất chẳng phu./ lòng
Cháu con quấn quit, má hồng-tóc sâu
Tết này khéo chẳng đi đâu
Lăng yên ngồi ngắm mái đầu quăn sương...


Ông đồ- tranh Buì xuân Phái
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét