Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

TAM BIÊT MÙA HÈ

                            
TAM BIÊT MÙA HÈ.

NGÂU TAN. TRỜI HỬNG NẮNG
HOE VÀNG. CHIỀU VẮNG
ĐÀN CHIM BAY TRÁNH NẮNG TRỞ VỀ
LÁC ĐÁC LÁ VÀNG ĐÂU TRÊN NGON ME
THU VỀ...RỒI
TAM BIÊT HÈ THÔI!

TAM BIÊT SÓNG BIỂN,CUÔN TRÒN NHƯ VÀNH MÔI
TAM BIÊT HƯƠNG NÚI, LỬNG LƠ NHƯ MÂY TRỜI
TAM BIÊT KỶ NIÊM CŨ
TAM BIÊT, XA ANH THÔI...

TAM BIÊT HƯƠNG MÍT THƠM
VI MÂN CHÁT
SOÀI TREO CAO CHÓT VÓT
ỔI CHÍN CÀNH LA ĐÀ
TAM BIÊT MẮT NA
TAM BIÊT TAY BƯỞI
ÔI, VẢI THIỀU, NHÃN CUỐI THÁNG NGÂU.
MÙA HÈ QUA RỒI, CHỞ EM ĐI ĐÂU
HỠI TRƯA HÈ NẮNG GẮT?
MÔT THOÁNG MÔI HÔN
MÔT NU CƯỜI KHOÉ MẮT
MÔT BÀN TAY DÈ DĂT
TRƯA HÈ...
PHƯƠNG VĨ NGÂP TIẾNG VE
BẰNG LĂNG TẮM TRONG NẮNG SỚM
TAM BIÊT NỒNG ẤM
...ĐẰM THẮM, TIM LAI TUỔI ĐÔI MƯƠI...

BỔI HỔI BỒI HỒI
THU NHÈ NHE CHAM MÔI
VĨNH BIÊT NHÉ
MÙA HÈ,
QUA RỒI,
TÌNH YÊU ƠI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét