Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

NỖI NHỚ (1)


     MỜI HOA THƠ HAT CÁT

ST: Xin phép Hat Cát mang thơ cuả em về hoa cho làng QLvui nhé

        VINH NỖI NHỚ

Nỗi nhớ! Ai ơi, thât la lùng
Lửng lơ như có, lai như không
Thoáng khuya sầu muôn, trăng đơn bóng
Chơt sớm cô liêu, gió lanh lùng
Ánh ánh bình minh bừng măt đất
Nghiêng nghiêng ác lăn tím thinh không
Ảo  ảnh...thưc hư...người xa lắc
                                                         Ai nhớ? nhớ ai? Ai nhớ không?

                                                                SONG THU HOA

Nỗi nhớ Cát ơi, thât lanh lùng
Nhớ người, người có cũng như không
Heo may, nắng đỏ, chỉ môt bóng
                                                      Sớm đi chiều lai, muối măn lòng                                                        
Tối tối trăng lên trải măt đất
Thanh thanh sớm lăn tinh hư không
Tỉnh tỉnh... mơ mơ...tình xa lắc
Nhớ tình...tình nhớ...thât hay không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét