Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

HỎI

NGUYỄN THI HỒNG NGÁT

HỎI

Thương em đươc đến bao giờ
Vì yêu nên hỏi câu ngờ đó anh
Hỏi mà nước mắt vòng quanh
Thấy anh ngồi trước măt mình...lăng im


SONG THU

HỎI TRÚC 

Trúc nói yêu Mai tron môt đời
Có đúng vây không hay nói chơi?
Mai gầy heo hắt chỉ môt bóng
Trúc ngả nghiêng vui cả môt trời!

Trúc bảo thương Mai nhất trên đời
Thương thế nào cơ Trúc xanh ơi?
Thương như men tráng cho bóng đep
Nắng nắng mưa mưa cũng ran(.) thôi.

Trúc hát mê Mai suốt cuôc đời
Lời hát mê mỏng cong vành môi
Sao còn mải mê Tre với Nứa
Lời nói vi vu tưa(.) mây trôi!

Nghĩa Trúc tình Mai ý cuả Trời
Xin đừng nhấn nhá, khổ nhau thôi
Nếu thương thì hãy thương cho chót
Đừng như gió lươn(.) lưng chừng đồi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét